Primitive and Wrapper Classes in Java - BEHIND JAVA

Primitive and Wrapper Classes in Java

Share This

Java contains mainly 8 primitive types. For all primitive types there is a Wrapper classes (Object classes) also available inside java.lang package. Below table shows all primitive types and corresponding wrapper classes.


Primitive Types Wrapper Classes
byte java.lang.Byte
short java.lang.Short
int java.lang.Integer
long java.lang.Long
float java.lang.Float
double java.lang.Double
char java.lang.Character
boolean java.lang.Boolean

When we use Primitive? When we use Wrapper?

Due to java's Autoboxing and UnBoxing features it is very very rare chance that we need to cast the primitive class to corresponding wrapper class .So both primitive and wrapper classes are almost same.

The main case that the Wrapper classes (Object classes) are useful as compared with Primitive types is that in the case of variable value is not known. If the variable value is not knows it is needed to pass null value to that corresponding variable, it is only possible in the case of Wrapper classes.Integer i = null; // possible
int i = null; // not possible because only Object variables can be null


Also in java api the wrapper classes are introduced mainly for.

1. To provide a machanism for “wrap” primitive values in an object so that the primitives can be included in activities reserved for objects, like as being added to Collections, or returned from a method with an object return value.

2. To provide some addtional utility function to the primitive. Most of these additional utility functions are for some conversions like converting primitives to and from String objects, and converting primitives and String objects to and from different bases (or radix), such as binary, octal, and hexadecimal.


What about Void?

Void is not a Wrapper Class. But the Void class is similar in that it provides an object representation of the void return. Void is mainly used by the java.lang.reflect API hold a reference to the Class object representing the Java keyword void because It contains Void.TYPE, useful for testing return type with reflection

public void foo() {}
...
if (getClass().getMethod("foo").getReturnType() == Void.TYPE) ...

Default Values of Primitive Types

The following program and its output tells the answer of above heading


public class DefaultValues {
static boolean bool;
static byte by;
static char ch;
static double d;
static float f;
static int i;
static long l;
static short sh;
static String str;
public static void main(String[] args) {
   System.out.println("boolean :" + bool);
   System.out.println("byte :" + by);
   System.out.println("char :" + ch);
   System.out.println("double :" + d);
   System.out.println("float :" + f);
   System.out.println("int :" + i);
   System.out.println("long :" + l);
   System.out.println("short :" + sh);
   System.out.println("String :" + str);
}
}
The output become follows
boolean :false
boolean :false
byte :0
char :
double :0.0
float :0.0
int :0
long :0
short :0
String :null

5 comments:

 1. Replies
  1. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

   Java Training in Chennai Core Java Training in Chennai Core Java Training in Chennai

   Java Online Training Java Online Training Core Java 8 Training in Chennai Core java 8 online training JavaEE Training in Chennai Java EE Training in Chennai

   Delete
  2. Hibernate Online Training Hibernate Online Training Hibernate Training in Chennai Hibernate Training in Chennai Java Online Training Java Online Training

   Hibernate Training Institutes in ChennaiHibernate Training Institutes in Chennai Java Online Training Java Online Training Java Online Training Java Online Training

   Delete
 2. dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữchợt rút lui, đồng thời nhóm người Yêu Huyên cũng vây quanh chính giữa.

  Nhạc Thành ở trên không trung nhìn thấy tất cả, tâm niệm của hắn chuyển động, năm con Kim Tiên Khôi Lỗi lập tức được gọi ra công kích về phía cường giả Đấu Thánh của Hắc Ám Thần Điện.

  Có năm con Kim Tiên Khôi Lỗi, đủ để đánh chết những cường giả Đấu Thánh này.

  Ở trên không trung, từng thanh âm thê lương vang lên, người của Nhạc gia và Tứ Đại Nhân Tộc nhìn thấy thì giống như là gặp phải ác mộng vậy, vô cùng kinh khủng.

  - Giết.

  Một đạo thanh mang cường hãn của Thanh Đồng trực tiếp quét qua một ma pháp sư cấp chín của Hắc Ám Thần Điện.

  Ma pháp sư cấp chín này liền phun ra một ngụm máu tươi, vẫn còn chưa khôi phục tinh thần thì

  ReplyDelete

Pages